Open de Bijbel

Psalmen 57:2
NBV 2 (57:3) Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die mij beschermt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Wees mij genadig, o God! Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op U, en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version