Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Romeinen 8:31

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Psalmen 102:2

(102:3) Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Wil naar mij luisteren, antwoord mij haastig nu ik roep.
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Psalmen 118:6

Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Jeremia 33:3

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Psalmen 9:3

(9:4) nu mijn vijanden terugdeinzen, ten val komen en onder uw blik vergaan.
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Psalmen 118:11

ze sloten mij van alle kanten in- ik weerstond ze met de naam van de HEER -
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Johannes 18:6

Toen hij zei: ‘Ik ben het, ‘deinsden ze achteruit en vielen op de grond.
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Psalmen 46:7

(46:8) De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. sela
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Psalmen 46:11

(46:12) De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. sela
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Psalmen 18:38

(18:39) ik verpletterde hen, ze stonden niet meer op, dood lagen ze onder mijn voeten.
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Psalmen 27:2

Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen.
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Exodus 17:9

Toen zei Mozes tegen Jozua: 'Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.'
Gerelateerd aan Psalmen 56:9

Jesaja 8:9

Roep op tot de strijd, volken, beef van angst. Luister, volken van de verste hoeken van de aarde. Gord je wapens aan en beef van angst, ja, gord je wapens aan en beef van angst.