Open de Bijbel

Psalmen 56:9
NBV 9 (56:10) In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden, want dit weet ik: God staat mij ter zijde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in Uw register?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version