Open de Bijbel

Psalmen 51:7
NBV 7 (51:9) Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version