Open de Bijbel

Psalmen 5:4
NBV 4 (5:5) U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Des morgens, HEERE, zult Gij mijn stem horen; des morgens zal ik mij tot U schikken, en wacht houden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 For thou art not a God that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version