Open de Bijbel

Psalmen 46:2
NBV 2 (46:3) Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version