Open de Bijbel

Psalmen 46:11
NBV 11 (46:12) De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. sela Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. [ (Psalms 46:12) De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela. ]Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version