Open de Bijbel

Psalmen 45:12
NBV 12 (45:13) Dochter van Tyrus, met geschenken zoeken de rijksten van het volk uw gunst. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 And the daughter of Tyre shall be there with a gift; even the rich among the people shall intreat thy favour.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version