Psalmen 43:4

NBV

4Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God.

SV

4En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

KJV

4Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God.