Open de Bijbel

Psalmen 43:3
NBV 3 Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 O send out thy light and thy truth: let them lead me; let them bring me unto thy holy hill, and to thy tabernacles.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version