Open de Bijbel

Psalmen 42:9
NBV 9 (42:10) Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 'Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 I will say unto God my rock, Why hast thou forgotten me? why go I mourning because of the oppression of the enemy?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version