Open de Bijbel

Psalmen 40:9
NBV 9 (40:10) Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, u weet het, HEER. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 I have preached righteousness in the great congregation: lo, I have not refrained my lips, O LORD, thou knowest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version