Psalmen 40:2

NBV

2(40:3) Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten.

SV

2Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord.

KJV

2He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings.