Open de Bijbel

Psalmen 38:15
NBV 15 (38:16) Want op u, HEER, hoop ik, van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Ja, ik ben als een man, die niet hoort, en in wiens mond geen tegenredenen zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version