Open de Bijbel

Psalmen 37:5
NBV 5 Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Gimel. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version