Gerelateerd aan Psalmen 34:20

Gerelateerd aan Psalmen 34:20

Johannes 19:36

Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’
Gerelateerd aan Psalmen 34:20

Psalmen 35:10

Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: 'HEER, wie is aan u gelijk? U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters.'
Gerelateerd aan Psalmen 34:20

Psalmen 91:12

Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.
Gerelateerd aan Psalmen 34:20

Daniel 6:22

(6:23) Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.'