Psalmen 34:20

NBV

20(34:21) Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld.

SV

20Resch. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE.

KJV

20He keepeth all his bones: not one of them is broken.