Open de Bijbel

Psalmen 34:2
NBV 2 (34:3) Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Aleph. Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 My soul shall make her boast in the LORD: the humble shall hear thereof, and be glad.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version