Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Psalmen 4:6

(4:7) Velen zeggen: 'Wie maakt ons gelukkig?' -HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Psalmen 80:3

(80:4) God, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Psalmen 6:4

(6:5) Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven, toon mij uw trouw en red mij.
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Numeri 6:25

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Efeze 2:4

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Daniel 9:9

De Heer, onze God, is vol erbarmen en vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Psalmen 80:7

(80:8) God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Efeze 1:6

tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Psalmen 80:19

(80:20) HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Psalmen 30:7

(30:8) HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg, u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Romeinen 9:15

Hij zegt immers tegen Mozes: 'Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.'
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Psalmen 51:1

Voor de koorleider. Een psalm van David, (51:2) toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. (51:3) Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Psalmen 67:1

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. (67:2) God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Daniel 9:17

Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar en zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf.
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Psalmen 106:45

Hij dacht weer aan zijn verbond met hen, zo trouw was hij dat hij deernis voelde
Gerelateerd aan Psalmen 31:16

Romeinen 9:23

En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen.