Psalmen 31:16

NBV

16(31:17) Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar.

SV

16Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner vijanden, en van mijn vervolgers.

KJV

16Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies' sake.