Open de Bijbel

Psalmen 30:6
NBV 6 (30:7) In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And in my prosperity I said, I shall never be moved.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version