Open de Bijbel

Psalmen 29:5
NBV 5 De stem van de HEER splijt ceders, de HEER splijt de ceders van de Libanon. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 De stem des HEEREN breekt de cederen; ja, de HEERE verbreekt de cederen van Libanon.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version