Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Johannes 2:14

Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Psalmen 27:4

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Psalmen 122:9

Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Lukas 2:49

Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Psalmen 84:10

(84:11) Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Lukas 19:45

Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen,
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Psalmen 84:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm. (84:2) Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Jesaja 38:22

Hij vroeg: ‘Krijg ik van de HEER ook een teken dat ik weer naar de tempel zal kunnen gaan?’
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Lukas 2:46

Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Jesaja 38:20

De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in de tempel van de HEER, alle dagen van ons leven.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

1 Kronieken 29:3

Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte, ik stel boven op alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking:
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Psalmen 63:2

(63:3) In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

2 Kronieken 5:14

De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Exodus 40:34

Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Psalmen 42:4

(42:5) Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God-een feestende menigte, juichend en lovend.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Psalmen 122:1

Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het huis van de HEER, '
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

Exodus 25:21

Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark.
Gerelateerd aan Psalmen 26:8

2 Samuel 15:25

De koning zei tegen Sadok: 'Breng de ark van God terug naar de stad. Als de HEER me gunstig gezind is, zal hij zorgen dat ik terugkeer en de ark terugzie op zijn eigen plaats.