Psalmen 26:12

NBV

12Mijn voeten staan op effen grond, waar uw volk bijeen is, wil ik u prijzen, HEER.

SV

12Mijn voet staat op effen baan; ik zal den HEERE loven in de vergaderingen.

KJV

12My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.