Open de Bijbel

Psalmen 23:3
NBV 3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version