Open de Bijbel

Psalmen 22:4
NBV 4 (22:5) Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israels.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version