Psalmen 22:4

NBV

4(22:5) Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen,

SV

4Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israels.

KJV

4Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.