Open de Bijbel

Psalmen 22:3
NBV 3 (22:4) U bent de Heilige, die op IsraĆ«ls lofzangen troont. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version