Psalmen 22:2

NBV

2(22:3) 'Mijn God!' roep ik overdag, en u antwoordt niet, 's nachts, en ik vind geen rust.

SV

2Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?

KJV

2O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.