Open de Bijbel

Psalmen 20:4
NBV 4 (20:5) moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Hij gedenke al uwer spijsofferen, en make uw brandoffer tot as. Sela.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version