Open de Bijbel

Psalmen 2:8
NBV 8 Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version