Open de Bijbel

Psalmen 2:3
NBV 3 'Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version