Open de Bijbel

Psalmen 19:5
NBV 5 (19:6) een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version