Psalmen 17:15

NBV

15Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.

SV

15Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken.

KJV

15As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.