Open de Bijbel

Psalmen 16:10
NBV 10 U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version