Open de Bijbel

Psalmen 16:1
NBV1 Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version