Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Psalmen 34:18

(34:19) gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Job 5:18

Want hij verwondt en hij verbindt, hij slaat en zijn handen genezen.
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Lukas 4:18

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Jesaja 61:1

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Jeremia 33:6

dit zegt de HEER: Ik zal de wonden van de stad verbinden en haar herstellen, ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed.
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Hosea 6:1

'Kom, laten wij teruggaan naar de HEER ! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; de hand die sloeg, zal ons verbinden.
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Psalmen 51:17

(51:19) Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Jesaja 57:15

Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid-heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Maleachi 4:2

(3:20) Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Ezechiel 34:16

Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken-maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
Gerelateerd aan Psalmen 147:3

Jesaja 1:5

Ben je niet genoeg geslagen, verzet je je nog altijd? Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek.