Gerelateerd aan Psalmen 139:23-24

Gerelateerd aan Psalmen 139:23

Psalmen 26:2

Doorgrond mij, HEER, en ken mij, peil mijn hart en mijn nieren,
Gerelateerd aan Psalmen 139:23

1 Petrus 1:7

Zo kan de echtheid blijken van uw geloof-zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst-en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
Gerelateerd aan Psalmen 139:23

Job 31:6

Laat hij mij op een eerlijke weegschaal wegen, dan zal hij zien dat ik onschuldig ben.
Gerelateerd aan Psalmen 139:23

Deuteronomium 8:2

Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet.
Gerelateerd aan Psalmen 139:23

Spreuken 17:3

De smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de HEER toetst het hart.
Gerelateerd aan Psalmen 139:23

Zacharia 13:9

Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: 'Dit is mijn volk, 'en zij zullen zeggen: 'De HEER is onze God.'
Gerelateerd aan Psalmen 139:23

Psalmen 139:1

Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
Gerelateerd aan Psalmen 139:23

Jeremia 11:20

‘Maar, HEER van de hemelse machten, rechtvaardige rechter, u die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat u zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor.’
Gerelateerd aan Psalmen 139:23

Deuteronomium 8:16

die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien-en dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen?
Gerelateerd aan Psalmen 139:23

Maleachi 3:2

Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser.
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Psalmen 143:10

Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Psalmen 119:32

Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte.
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Psalmen 5:8

(5:9) Leid mij langs mijn belagers, HEER, door uw gerechtigheid, maak effen de weg die u mij wijst.
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Jeremia 17:9

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Psalmen 25:8

Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg,
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Psalmen 16:11

U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Psalmen 143:8

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Psalmen 17:3

Bezoekt u mij in de nacht en beproeft en peilt u mijn hart, u zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond.
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Spreuken 28:26

Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas, wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle gevaar.
Gerelateerd aan Psalmen 139:24

Hebreeën 12:15

Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet,
1
2
Volgende