Open de Bijbel

Psalmen 138:6
NBV 6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij de nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Though the LORD be high, yet hath he respect unto the lowly: but the proud he knoweth afar off.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version