Open de Bijbel

Psalmen 134:1
NBV1 Een pelgrimslied. Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Behold, bless ye the LORD, all ye servants of the LORD, which by night stand in the house of the LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version