Open de Bijbel

Psalmen 132:16
NBV 16 en de priesters met eer bekleden. Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 En haar priesters zal Ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version