Open de Bijbel

Psalmen 132:15
NBV 15 Ik zal Sion met voedsel zegenen, de armen brood geven in overvloed Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal Ik met brood verzadigen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version