Open de Bijbel

Psalmen 130:1
NBV1 Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, HEER, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version