Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Ezechiel 19:10

Je moeder was een wijnstok, net als jij aan het water geplant, die vruchten droeg en vele takken, want er was water in overvloed.
Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Psalmen 52:8

(52:10) Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God, ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd.
Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Spreuken 5:15

Drink water uit je eigen bekken, ga naar de stromen van je eigen bron.
Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Psalmen 144:12

Onze zonen zijn als jonge planten, in hun jeugd met liefde verzorgd, onze dochters als de hoekzuilen van een paleis, zo sierlijk gesneden,
Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Genesis 49:22

Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur.
Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Hosea 14:6

(14:7) zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon.
Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Romeinen 11:24

Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt!
Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Psalmen 127:5

Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.
Gerelateerd aan Psalmen 128:3

Jeremia 11:16

Een zilvergroene olijfboom vol prachtige vruchten noemde de HEER jou. Hij steekt je in brand, donderslagen klinken. Je bladeren zullen verteren.