Open de Bijbel

Psalmen 122:1
NBV1 Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het huis van de HEER, ' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version