Psalmen 12:7

NBV

7(12:8) Behoed hen, HEER, bescherm hen steeds tegen dat volk.

SV

7De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.

KJV

7Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.