Gerelateerd aan Psalmen 119:10, 99

Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 119:34

Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 119:2

gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

2 Kronieken 15:15

Iedereen in Juda verheugde zich over de eed die ze hadden afgelegd. Ze hadden uit volle overtuiging gezworen en zochten met heel hun hart de HEER, en hij liet zich door hen vinden en verschafte hun rust aan al hun grenzen.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 119:133

Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad,
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 23:3

hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Jesaja 35:8

Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 119:21

U zult de hoogmoedigen straffen, de vervloekten die afdwalen van uw geboden.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 119:118

U verwerpt wie afdwalen van uw wetten, hun bedrog loopt uit op niets.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Kolossensen 3:22

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

1 Samuel 7:3

Ten slotte sprak Samuël het volk als volgt toe: 'Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de HEER, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de HEER. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen.'
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 78:37

hun hart was niet aan hem gehecht, zij waren zijn verbond niet trouw.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Spreuken 21:16

Wie afdwaalt van de weg van het verstand zal belanden in het rijk van de schimmen.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 125:5

Maar wie een dwaalweg gaat: HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen. Vrede over Israël!
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Zefanja 1:5

Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Mattheüs 6:24

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 119:176

Ik dwaal rond als een verloren schaap. Zoek uw dienaar, want ik vergeet uw geboden niet.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Spreuken 2:13

mannen die het rechte pad hebben verlaten, de wegen van de duisternis gaan,
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Jeremia 3:10

Daarna kwam Israëls afvallige zuster Juda wel bij me terug, maar ze was niet oprecht, ze kwam met loze woorden-spreekt de HEER.’
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Hosea 10:2

Zo bedrieglijk is dat volk! Nu zal het ervoor boeten: de HEER breekt hun altaren af, hun gewijde stenen verbrijzelt hij.
Gerelateerd aan Psalmen 119:10

Psalmen 119:69

Hoogmoedigen beschuldigen mij vals, maar ik volg uw regels, met heel mijn hart,
1
2
Volgende