Psalmen 119:71

NBV

71Het was goed voor mij dat ik vernederd werd, zo leerde ik uw wetten kennen.

SV

71Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde.

KJV

71It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.