Psalmen 119:130

NBV

130Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.

SV

130De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende.

KJV

130The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.