Open de Bijbel

Psalmen 119:105
NBV 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 105 NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version