Psalmen 118:26

NBV

26Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

SV

26Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.

KJV

26Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.